sfeerfoto bbvag

Nieuws

Nieuwsbrief voor de leden - februari 2016

27 januari 2017
lees meer

Nieuwsbrief voor de leden - september 2016

27 januari 2017
lees meer

FAO en FBZ fusioneren en worden op 1 januari Fedris

30 november 2016
lees meer

Beroepsmatige blootstelling aan cytotoxische geneesmiddelen

9 november 2016
lees meer

Warme oproep om adoptieouders in Oeganda te steunen

20 oktober 2016
lees meer

VUSA 2016: re-integratie

20 mei 2016
lees meer

Onderwijs

7 april 2016

Met ingang van 1 september 2014 is een nieuw luik van de rechtspositieregeling voor het personeel in het onderwijs van kracht, onder de benaming ‘herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid’ wegens ziekte of beperking. Een omzendbrief van de Vlaamse Regering zorgt voor de nodige verduidelijking.

Deze omzendbrief is van toepassing op de personeelsleden van het gemeenschaps- en gesubsidieerd onderwijs die in vast verband benoemd zijn volgens de bepalingen van het decreet rechtspositie personeel gemeenschapsonderwijs of van het decreet rechtspositie personeel gesubsidieerd onderwijs. Voor de procedure tot herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid komen vast benoemde personeelsleden in aanmerking die een beroep doen op de procedure tot re-integratie zoals bepaald in de wetgeving over het gezondheidstoezicht op de werknemers. Over die personeelsleden handelt deze omzendbrief

Alle informatie hieromtrent kan teruggevonden worden via de link: 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14688

lees meer

Lijst prestaties geneesheren met bevoegheidscode 000

5 februari 2016 lees meer

Nationale Dagen 2020

Worden vervangen door:

3 webinars op 26 en 27 november 2020.

Meer info volgt via de nieuwsbrief aan de leden

Co-Prev - Contact tracing in bedrijven

Draaiboek (regelmatig bijgewerkt)

Zoeken

zoeken

Login

E-mail:

Paswoord:

Inloggen

Paswoord vergeten?